Inovace

Inovace – motor společnosti ercé plasturgie

Proces inovací společnosti ercé plasturgie a jeho oddělení pro inovace jsou směrodatné pro jednání se zákazníky a vytváří tak celek, který společnosti ercé umožňuje poskytovat komplexní řešení výrobků a standardizovaných procesů:

  • Spolupráce na inovacích
  • Nahrazování materiálů (snížení hmotnosti, elektrická vodivost…)
  • Ecodesign (analýza životního cyklu)
  • MID zařízení